Waarom zouden de sociaaldemocraten de grootste fractie van het parlement moeten worden?

Kathleen Van Brempt: “Europa heeft lange tijd voor welvaart gezorgd, maar de Commissie sloofde zich de laatste tijd alleen nog maar uit om van besparen haar prioriteit te maken. Ze greep te streng in op de begrotingen van de lidstaten en was enkel bezig met cijfers om de banken en de euro te redden. We moeten deze trend resoluut keren en terug een meer sociaal Europa krijgen dat kijkt naar de toekomst en investeert.”

Wat zou u concreet willen bijdragen?

Kathleen Van Brempt: “Ik zou graag mijn werk verder zetten op het gebied van de strijd tegen de klimaatopwarming en het energievraagstuk. Dat zijn twee topprioriteiten waar ik sterk in geloof, omdat je die thema's met elkaar kunt combineren. Wanneer Europa terug meer ruimte geeft aan de lidstaten om consequent te investeren in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, krijgt men grote terugverdieneffecten. De energiefacturen gaan namelijk naar omlaag en je behaalt ook nog eens de klimaatdoelstellingen. Daarnaast wil ik me blijven verzetten tegen het gebruik van schaliegas.”

Hebt u de afgelopen jaren bepaalde zaken mee kunnen realiseren?

Kathleen Van Brempt: “Ik heb erg hard mee gevochten om bindende doelstellingen vast te leggen inzake CO2-uitstoot, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Eind 2013 zijn ze met een nipte meerderheid in het parlement goedgekeurd, maar de lidstaten en de Commissie weigeren voorlopig om hier op in te gaan.” Waarom blijft u, ondanks de ellende die u beschreef, voorstander van Europa?

Kathleen Van Brempt: “Het is toch niet omdat ik ontevreden ben met het beleid in Antwerpen dat ik het Antwerps stadhuis ga afschaffen? Dan zet je toch andere mensen op het beleid zeker. Grote problemen zoals sociale dumping, energie, migratie of klimaatopwarming kunnen we alleen oplossen als we samenwerken. Eurosceptici bieden daar geen antwoorden op, maar zijn gewoon tegen alles, ze negeren deze vraagstukken en bezitten een sterk egocentrisme. Ze beweren een andere soort samenwerking te willen, maar eigenlijk willen de ze Unie beperken tot een pure liberale markt. Daar pas ik voor.”

Dat minimumloon waar jullie voor ijveren, zou dat hetzelfde in Spanje als in België zijn?

Kathleen Van Brempt: “Nee dat is relatief. We stellen voor dat er in elk land een minimumloon wordt ingevoerd dat 60 procent van het gemiddelde inkomen bedraagt. In Roemenië zou dat dan lager liggen dan in België. Maar zo'n minimumloon verankert wel het principe dat je met werken een deftig leven kan uitbouwen en op het einde van de maand je rekeningen kunt betalen. Dat kan ook zonder verdragswijziging. We berekenen dit loon afhankelijk van de welvaart van een land.”

Wat vindt u van uw kandidaat voor het Commissievoorzitterschap, Martin Schulz (S&D)?

Kathleen Van Brempt: “Hij is een doorgewinterd parlementslid met een pak competenties en zeer veel ervaring met de Europese democratie. Hij is zeer geschikt om de Unie een andere, socialere koers te geven en zal alles doen om onze standpunten te realiseren.”

Bron: Knack (14/05)