De transportsector staat onder druk door de Europese vrijmaking van de markt. Europa legt dan wel regels op, maar die zijn te beperkt of kunnen te gemakkelijk omzeild worden. De cabotageregel stelt bijvoorbeeld dat aansluitend op een rit van internationaal vervoer en in de tijd beperkt tot 7 dagen, maximaal 3 ritten van nationaal transport mogen worden uitgevoerd door een vrachtwagen. Na deze 3 ritten moet de vrachtwagen zich opnieuw van het grondgebied verwijderen. David Geerts: “Deze regel valt vandaag heel moeilijk te controleren. Men hoeft immers maar in het bezit te zijn van een vrachtbrief voor de lading van de rit. Bovendien kan je op de tachograaf niet aflezen wanneer de vrachtwagen ons land verlaat.” Daarom stelt hij samen met Karin Temmerman voor om de vrachtbrieven één maand bij te houden in een register. “Zo kunnen de inspectiediensten het traject van de vrachtwagen echt reconstrueren en dus ook veel beter de cabotageregel controleren. En wie de vrachtbrieven niet bijhoudt, krijgt sowieso een boete.” Een tweede wetsvoorstel maakt komaf met tachograaffraude. De boetes gaan serieus omhoog. Van minimum 50 en maximum 10.000 euro vandaag gaat dit naar minimum 500 tot maximum 50.000 euro. Het voorstel trekt ook de mogelijke gevangenisstraf op tot twee maanden tot een jaar. Ook de opdrachtgever kan aan de kant gezet worden. Karin Temmerman: “Het is dringend nodig om de tachograaffraude doeltreffender en harder te bestrijden. Het negeren van de rij- en rusttijden zorgt niet alleen voor gezondheidsproblemen voor de chauffeurs, maar is vooral een gevaar voor de verkeersveiligheid. De jaarlijkse maatschappelijke kost van ongevallen ten gevolge van het niet respecteren van rij- en rusttijden bedraagt zo maar eventjes 2,8 miljard euro.”