Hysterische reactie van de Schepen Michel De Herde (FDF) bevoegd voor kinderopvang ! De gemeenteraad van 17 september is zeer tumultueus geëindigd op mijn vraag over het beleid rond de kinderopvang in Schaarbeek. 

In aansluiting bij de interpellaties over de Crèche Plasky en ‘Save the City Gardens’ wou ik van het College weten of men bij de gemeente een idee heeft over het tekort aan kinderopvang per taalgroep? Wordt deze vraag naar opvang op één of andere geobjectiveerde wijze geregistreerd? Werden er bij het Gewest projecten ingediend voor nieuwe crèches in het kader van het peuterplan en bij de wijkcontracten? Indien er geen Nederlandstalige projecten zijn wou ik tot slot daarvan de reden kennen.

Michel De Herde (FDF) begon met « Madame Vriamont, à première vue votre question a l’air d’être purement de caractère informative, mais alors cette semaine quand j’ai vue cet article dans ce journal …« Hij toont de voorpagina van Brussel Deze Week. «Alors,  j’ai tout compris ! Que vous vous abaisser à un jeux purement politique…«  In ware FDF stijl is hij beginnen te roepen en fulmineren. Met allerlei insinuaties probeerde hij mij in nationalistische en communautaire hoek te drummen.

“Wil u nu eens een antwoord geven op mijn vraag” heb ik hem onderbroken. Het antwoord kwam erop neer dat “ 59% van het aanbod kinderopvang wordt erkend door de ONE en dus 41% Nederlandstalig (erkend door Kind en Gezin).

Gezien er slechts 10% Nederlandstaligen zijn in Schaarbeek is er geen nood aan een Nederlandstalig initiatief van de gemeente.” Die 41% toont net aan dat  de Nederlandstalige gemeenschap in Brussel een ‘open gemeenschap’ is en alles behalve een op zichzelf gekeerde kleine groep zoals u (De Herde) insinueert. Dat bij ons iedereen welkom is. Het argument kan dus gerust omgekeerd worden en het geeft des te meer reden om evenzeer Nederlandstalige initiatieven te nemen.”, heb ik furieus gerepliceerd.  “Verder verlaag ik mij niet op uw beledigingen in te gaan en ik wil u er wel op wijzen dat ik mijn vraag voor het verschijnen van BDW heb ingediend.”

Daarop is  Laurette Onkelinx tussengekomen om haar verontwaardiging uit te drukken “Madame Vriamont a toujours été constructive, vos propos sont inacceptable”. Heel wat gemeenteraadsleden waren gechoqueerd van het optreden van De Herde. Gemeenteraadsleden van de MR en Ecolo/Groen zijn zich komen excuseren en hebben zich gedistantieerd van het optreden van hun Schepen.  

Michel De Herde heeft zich volledig laten gaan en zijn bekrompen ware aard laten zien. Het siert hem allesbehalve.