Op minder dan anderhalf jaar van de verkiezingen presenteert het gemeentebestuur een onbecijferd plan voor een nieuwe ondergrondse parking onder het gemeenteplein. 

sp.a Grimbergen drong al van bij aanvang aan om zoveel mogelijk parkeerplaatsen ondergronds te voorzien in Strombeek-Bever, dat nood heeft aan meer verkeersvrije pleinen, nieuwe voet- en fietspaden en investeringen in veilige schoolomgevingen in combinatie met meer slimme parkeeroplossingen. sp.a wil plannen voor de ondergrondse parking absoluut steunen vanuit de oppositie, en drong daarom al aan op een stevige coördinator voor het gehele Masterplan. Er mag geen slordig knip- en plakwerk komen in de plaats van het plan voor een groene en open visie op Strombeek-Bever. Als het Groen, CD&V en OpenVLD menens is met een nieuwe ondergrondse parking wordt beter het hele Masterplan terug onder de loep genomen.

Gebrek aan stevige coördinatie

De mobiliteitsproblemen van het drukste stuk Grimbergen zijn er de laatste jaren enkel op verergerd. Gerlant van Berlaer, fractieleider in de gemeenteraad voor sp.a  zegt dat ‘deze meerderheid intussen al 4 jaar aarzelt rondom de grondige noodzakelijke aanpassingen aan de verkeersinfrastructuur. Het verwondert sp.a  Grimbergen enorm dat de meerderheid in al die tijd bijvoorbeeld niet meer dan €0 subsidies heeft aangevraagd bij de provincie Vlaams-Brabant om te investeren in nieuwe fietspaden. Onze buurgemeenten vonden wel de weg naar provinciale middelen en investeerden wel in meer verkeersveiligheid.’

Electorale tijdsdruk

sp.a vraagt zich luidop af hoe het college zo kort voor de volgende verkiezingen nog een dergelijk zwaar engagement durft nemen. De volgende meerderheid zal deze investering jarenlang meedragen in de begroting. Na 4 jaar discussie over het Masterplan, is er geld besteed aan een prachtige visie, een concreet plan, aan werkgroepen en wat amateuristisch gecommuniceerde en uitgevoerde mobiliteitswijzigingen; maar bij gebrek aan controle en coördinatie dreigt het een lappendeken te worden met knip- en plakwerk sp.a vindt het echter jammer dat de huidige meerderheid geen werk maakte van een deftig parkeerplan waarbij bewoners voorrang krijgen. Bovendien wordt er nu geen toezicht uitgeoefend op de blauwe zones die Strombeek-Bever nu al heeft. Jens Van Herp, bestuurslid van sp.a Grimbergen en inwoner van Strombeek zegt dat ‘het gemeentebestuur wekt de illusie dat Strombeek-Bever op investeringen kan rekenen. Er staat echter niets op papier, er is niks berekend, alles is rijkelijk te laat en het ontbreken van elke vorm van inspraak en coördinatie duidt op knip-en plakwerk. Als bewoner vrees ik dat de open ruimte die Strombeek-Bever nodig heeft nog lang op zich zal laten wachten.’

 Geen financiële visie of transparantie

sp.a zal de meerderheidspartijen tijdens de gemeenteraad van augustus interpelleren over de plannen van de ondergrondse parking. Eerst kon er geen enkele partner gevonden worden die in publiek-private samenwerking de bouw van zo'n parking kan realiseren, wegens financieel onhaalbaar. Nu zou dat wel weer mogelijk zijn. Zowel inwoners als gemeenteraad worden niet wijzer van het snelle zomerse persbericht van het gemeentebestuur. Op enkele schaarse gemeentelijke infomomenten na worden de inwoners van de gemeente niet betrokken bij dit cruciale masterplan voor Strombeek-Bever. Echte inspraak bij de te nemen beslissingen ontbreekt tot op vandaag. Blijkbaar slagen Groen, CD&V en OpenVLD er enkel in om al dan niet met handelaars afspraken te maken. Maar ook daar klinkt gemor over de plannen die deze meerderheid maakt. Bewonersgroepen, gemeentelijke diensten en de werking van het CC worden niet of via enkele informele contacten sporadisch op de hoogte gehouden van wat de meest ingrijpende transformatie van Strombeek-Bever ooit moet worden.

Steun voor een duidelijk becijferd plan

sp.a steunt een plan voor ondergronds parkeren, als dat opnieuw kadert in een duidelijk geheel: bovengronds de nodige voet-fietspaden, veilige schoolomgevingen, groen, parken en openbaar vervoer; ondergronds de nodige ruimte - betaalbaar, dekkend naar behoefte toe, en met prima verbinding naar de handelaars bovengronds in het centrum. We roepen opnieuw op om daar een aparte coördinator voor aan te stellen, en de GR te betrekken aangezien dit plannen zijn die de legislatuur gaan overschrijden.

Gerlant van Berlaer                         Jens Van Herp

0476/28.42.42                                    0479/33.63.03