Gemeenteraadslid Astrid DeBruycker (sp.a) informeerde met gemengde gevoelens bij bevoegd Schepen TineHeyse of Gent ook de ‘Peukentegels’ van Minister Schauvliege (waarbij de tabaksindustrie betaalt) zal toelaten? 

“De vervuiling van onze straten door sigarettenpeuken lijkt heel moeilijk in te tomen. Dat ondervinden de IVAGO medewerkers dagelijks. Hoewel dit tegelsysteem elders in een paar andere steden voorzichtig positief onthaald werd, zijn er terecht ook kritische bedenkingen te horen van o.a. de Stichting tegen Kanker. Peukentegels kunnenslechts een halve oplossing zijn en zullen hoe dan ook deel moeten uitmaken van een beleid gericht op mentaliteitsverandering. Maar welke keuze maakt Gent? En wordt er ook met boetes repressief opgetreden ten aanzien van mensen die peuken op de openbare weg gooien?” zo vroeg Astrid zich af. Volgens de schepen van milieu zijn peukentegels niet de oplossing. “Het roken in de open ruimte en de handeling om daarbij sigarettenpeuken op de grond te gooien wijzigt daarmee niet. Momenteel staan er in Gent 110 peukenpalen in de publieke ruimte. IVAGO plant de aankoop van 3000 bijkomende nieuwe straatvuilnisbakken voorzien van een apart peukenbakje. Het wekelijks ledigen van deze korven is ook gemakkelijker ergonomisch beter (rugklachten) voor de medewerkers. Bij de in gebruik name zal ook een campagne opgezet worden. Beboeten is mogelijk maar in de praktijk moeilijk bewijsbaar. Recent werden dan ook geen boetes uitgeschreven”.