De Antwerpse OCMW fracties van N-VA en Open VLD besliste recent om 300.000 euro aan onderzoek te geven dat uitgevoerd moet worden door de federale overheid, en niet aan sociaal beleid

Deze 300.000 euro wordt gebruikt om privéfirma’s in te huren die vermogensonderzoek uitvoeren in het buitenland. Ze gaan er verkeerdelijk van uit dat de doorsnee OCMW klant er vooral op uit is om te profiteren én eigendommen in het buitenland zal verzwijgen.

Het voeren van een sociaal en financieel onderzoek door OCMW’s wordt opgelegd in een federale leefloonwetgeving. Het kan dus zeker niet de bedoeling zijn dat elke stad en gemeente, los van mekaar, onderzoeksbureaus onder de arm neemt om buitenlands vermogensonderzoek te kunnen uitvoeren. Het is ontegensprekelijk de taak van de federale overheid om zulke controles uit te voeren.

Op de website van N-VA geeft de federale Minister van Financiën op 18 september 2017 nochtans aan dat er een federale oplossing is voor het openbaar maken van zulke gegevens met Marokko. Eén van de twee landen die door OCMW voorzitter Duchateau naar voren werden geschoven als zijnde problematisch voor informatievergaring betreffende vermogensonderzoek.

Er bestaat dus een oplossing, waarom dan nog 300.000 euro van de Antwerpse belastingbetaler aan zulk onderzoek spenderen? Dit geld zou beter gebruikt worden voor de vele sociale noden in deze stad.