De Vlaamse Regering is verplicht om jaarlijks te rapporteren over de toegekende en geweigerde vergunningen voor wapenhandel. Wat de Vlaamse Regering niet doet, is rapporteren over de daadwerkelijke wapenhandel. Op die manier heeft het Vlaams Parlement geen zicht op de reële handelsstromen in wapenhandel. Tine Soens vroeg aan minister Bourgeois of hij toch bereid is om dat te rapporteren.

De minister antwoordde hierop dat de rapportering een complex en duur informaticasysteem vraagt. Hij is wel bereid om bij landen die wel de rapporteren over het eigenlijke gebruik van vergunningen na te gaan welk systeem zij gebruiken of die eventueel ook in Vlaanderen kan gebruikt worden.

"Dat zou een goede zaak", zegt Tine Soens. "Vlaanderen is één van de weinige landen die niet rapporteert over het eigenlijke gebruik van vergunningen. Het is nochtans van belang om ook zicht te krijgen op de reële export van wapens naar het buitenland."

Lees hier het volledige verslag.