Naar aanleiding van de open brief en de actie van jeugdhuis Terlinden pleitte sp.a gemeenteraadslid Sam Van de Putte tijdens de gemeenteraad van 29 november voor oplossingen zodat de werking van het jeugdhuis kan blijven bestaan.

“Het stadsbestuur liet toen nog niet het achterste van haar tong zien. Zowel voor aanvang van de gemeenteraad als tijdens de gemeenteraad werd beloofd dat er in het budget voor 2017 een bedrag zou voorzien zijn voor de ondersteuning van de sector” vertelt Sam.

Bij het naar binnengaan fluisterde schepen Ann Van de Steen (SD&P) de mensen van het jeugdhuis in het oor dat er bij de laatste budgetbesprekingen geld was vrijgemaakt voor Terlinden. Schepen Iwein De Koninck (CD&V) bevestigt dat. "Er is een voorstel, maar het budget moet nog worden goedgekeurd", zegt hij. Er staat een voorstel voor ondersteuning van de jeugdhuizen in de begroting 2017 (HLN 30/11)

Ik zal voorstellen doen om budget te voorzien voor jeugdhuis Terlinden. (Het Nieuwsblad 24/11)

“In het budget voor 2017 staat echter geen rechtstreeks bedrag voor jeugdhuisondersteuning. Er wordt wel een bedrag voorzien voor de aanwerving van 2 jeugdopbouwwerkers. Vandaag is het niet duidelijk hoe beide aan elkaar zullen gelinkt worden” vindt Van de Putte. “Verder weten we ook niet welke overgangsmaatregel voor jeugdhuis Terlinden zal uitgewerkt worden. We kijken in spanning uit naar dat voorstel. Het belangrijkste is dat iedereen het jeugdhuis wil openhouden” zegt Sam.

Uit het overleg met de 3 Aalsterse jeugdhuizen op zaterdag 17 december blijkt ook dat ze vragende partij zijn voor een ondersteunende jeugdhuiscoördinator die hen ontlast van de administratieve taken en inhoudelijk kan ondersteunen. We herhalen ons pleidooi om een jeugdhuiscoördinator te voorzien die de 3 Aalsterse jeugdhuizen in hun werking kan begeleiden” besluit Van de Putte