De elektriciteitsfactuur hoeft helemaal niet voor iedereen omhoog, zegt Johan Vande Lanotte. "Het bedrag van 1,7 miljard tekort klopt niet. Het gaat om zo'n 600 miljoen euro." Dat is het bedrag aan subsidies die Infrax en Eandis niet konden doorrekenen door de bevriezing van de prijzen. "Als we enkel mensen met zonnepanelen een netvergoeding vragen, kan die schuld in zo'n 8 à 9 jaar worden weggewerkt. Zo'n maatregel is rechtvaardig. Maar voor álle gezinnen de factuur optrekken, dat niet. Dan zit je met overschotten. En wat gaat de regering daarmee doen?"

“Het is duidelijk dat deze regering niet durft in te gaan tegen de belangen van de aandeelhouders van Eandis, met in het bijzonder Electrabel. Deze regering durft niet tegen Electrabel zeggen: er komt geen tariefverhoging. En daar zijn dus de gezinnen de dupe van.”

“De subsidies voor zonnepanelen zijn in het verleden gestart om deze vorm van groene stroomopwekking een boost te geven. En dat is ook gelukt. Groene en hernieuwbare energie is de toekomst. Alleen op die manier kunnen we af geraken van de steeds schaarsere en duurdere fossiele brandstoffen, die bovendien erg milieuvervuilend zijn. Alleen door die weg te gaan, kunnen we erin slagen om de energiefactuur betaalbaar te houden en onze kinderen een gezonde toekomst te geven. Daar horen we deze nieuwe regering geen enkel voorstel over doen.”