sp.a Limburg is verbaasd over de uitspraken van CD&V Voorzitter Wouter Beke.

sp.a Limburg keek vandaag met verbazing naar de uitspraken van Wouter Beke op TVL. Daar riep hij de Provincieraadsverkiezingen uit tot hét referendum over het voortbestaan van de provincie. Een vraag die volgens onze partij overbodig is. Een provincie als Limburg, zonder echte grootstad, heeft enkel een toekomst als er een gestroomlijnde samenwerking is tussen de verschillende gemeenten en heeft dus baat bij een provinciale structuur. Dat de voorzitter van CD&V deze uitspraak doet, verbaast ons, aangezien zijn partij als lid van de Vlaamse Regering net de provincie heeft uitgekleed de afgelopen jaren. De eerste gevolgen daarvan zijn duidelijk. 

“Brussel laat onze provincie steeds vaker links liggen. De economische as Antwerpen-Brussel wordt versterkt. Mobiliteitsprojecten als Spartacus komen niet van de grond. Besparingen bij de Lijn zorgen voor onze provincie als voornaamste slachtoffer. Onze natuur wordt geprezen maar er staat wel geen geld tegenover om onze open ruimte in stand te houden. En de overheveling van bevoegdheden als welzijn, cultuur en sport betekent vooral een besparing op kap van de Limburgers. De Vlaamse ruimtelijke visie op Limburg is bovendien ook erg verontrustend: Limburg wordt het ‘Park van Vlaanderen’." stelt provinciaal voorzitter Peter Vanvelthoven. 

Voor sp.a Limburg is het duidelijk dat de komende Provincieraadsverkiezingen in het teken moeten staan van een versterkt provinciebestuur. Een bestuur dat zelf enkele hefbomen in handen krijgt om bijvoorbeeld te zorgen voor een betere mobiliteit, een sterke lokale markt en een versterkt klimaatbeleid. Dat CD&V zichzelf nu ook naar voren schuift als een bondgenoot in dit verhaal is hoopgevend maar op dit ogenblik weinig geloofwaardig. Als volwaardig lid van de Vlaamse Regering deed de partij immers geen enkele moeite tot nu toe om haar coalitiepartner N-VA tegen te houden bij de afbraak van de provinciale structuur. Dat die partij de provincies weg wil en zo de grootsteden wil versterken, is geen geheim. Voor regio's als de onze is dat echter een slecht scenario.

Vanvelthoven: “sp.a Limburg pleit daarom voor méér Limburg. Dat wordt onze inzet van de campagne. Extra bondgenoten in dit verhaal zijn uiteraard welkom, maar de waarheid heeft haar rechten en vandaar onze verbazing vandaag.”