De Stad Gent heeft op vrijdag 28 april 2017 bekendgemaakt dat er geen referendum komt over het Circulatieplan. De tegenstanders zijn er niet in geslaagd om de handtekeningen te krijgen van 10% van alle Gentenaars vanaf 16 jaar – het bewijs dat er geen voldoende draagvlak is voor een referendum. Burgemeester Daniel Termont: “Ik heb altijd gezegd dat ons mobiliteitsplan, inclusief het circulatieplan, een hefboom is voor een nieuw soort samenleving. Bovendien: de belangrijkste wegen zijn de luchtwegen van de Gentenaars. Een nieuw circulatieplan was absoluut nodig, er reden veel te veel auto’s dwars door het centrum, dat was niet veilig en niet leefbaar. De reacties na de invoering zijn overwegend positief en dat is een goeie zaak. Maar we evalueren continu en sturen bij waar nodig – we hebben zelfs een ‘Burgerkabinet’ van 150 onafhankelijke Gentenaars aangesteld om ons daarbij te helpen.”