De landbouwwegen of ook wel ‘ruilverkavelingswegen’ genoemd werden de voorbije jaren steeds meer gebruikt voor het gewone verkeer.  Het zijn vaak sluipwegen, zonder dat de wegbreedte hierop aangepast zijn.  Deze smalle betonbaantjes zijn vaak korter, of maken het mogelijk om gevaarlijke punten te vermijden, en worden hierdoor aantrekkelijk voor veel bestuurders.  Zo rijden bijvoorbeeld heel wat mensen op het Spijker via Roosbroek naar de Nieuwmoersesteenweg, of langs het Rose Grononpad.

Dit doorgaand verkeer is nochtans hinderlijk in verschillende opzichten: de infrastructuur is er niet op voorzien en het landbouwverkeer ondervindt hinder.  Daarom zal het autoverkeer er in de toekomst worden beperkt tot bewoners en landbouwers. 

Maar, uiteraard zullen ook zachte weggebruikers er welkom blijven.  Deze plattelandswegen zijn dus ook bijzonder interessant voor het traag verkeer.  Voetgangers en fietsers zullen de korte verbindingen kunnen blijven nemen voor hun doordeweekse activiteiten en ook zullen deze baantjes ook verder een troef zijn voor de recreatieve fietser en voetganger. Ook voor toeristische uitstappen als wandelingen biedt dit wegennet de zachte weggebruikers tal van mogelijkheden. Enige wat gevraagd wordt is om het nodige begrip op te brengen voor de landbouwvoertuigen en hen  de nodige ruimte te geven om veilig te passeren.  De gemeente Wuustwezel nam op dat vlak immers onlangs een initiatief voor een project rond de veiligheid en het gezamenlijk gebruik van deze wegen door fietsers, voetgangers en landbouwers.   Essen zal dit van nabij opvolgen…

Binnenkort zullen er dus aan het begin en op het einde van deze wegen nieuwe verkeersborden verschijnen.  Dit nieuwe verkeersbord laat alleen motorvoertuigen toe om van of naar aangrenzende percelen te rijden.  Doorgaand autoverkeer is er dus niet toegelaten. De landbouwer mag uiteraard wel met een personenwagen naar zijn veld rijden als hij dit wenst of bezoekers ontvangen op zijn boerderij als die uitsluitend toegankelijk is via deze landbouwwegen. Zachte weggebruikers (voetgangers en fietsers), ruiters en menners zijn er ook welkom.

De lokale politie zal –zeker in het begin- toezien op de naleving van de nieuwe regeling.