Er komen geen sociale assistentiewoningen op het Wilgenhof in Sint-Pieters-Leeuw. OCMW-raadslid David Van Vooren (SP.A) had voorgesteld om een kwart van de geplande assistentiewoningen voor te behouden voor ouderen met een laag inkomen. Dit plan werd echter verworpen door de N-VA/CD&V meerderheid. Van Vooren reageert ontgoocheld, en heeft het over ‘een gemiste kans op betaalbaar wonen voor ouderen’.

Het OCMW plant 60 à 80 assistentiewoningen en een lokaal dienstencentrum op de site van het voormalige rusthuis Wilgenhof. “Om ervoor te zorgen dat de nieuwe assistentiewoningen ook betaalbaar zullen zijn voor ouderen met een laag inkomen, had ik voorgesteld om een 20-tal assistentiewoningen te verhuren aan sociale tarieven”, legt David Van Vooren uit.  “De tarieven voor de assistentiewoningen liggen nog niet vast, maar in de voorstudie was er sprake van een dagprijs van 33 euro of 1.000 euro per maand.  Het is duidelijk dat dit voor heel wat ouderen onbetaalbaar is.”

Via het systeem van sociale assistentiewoningen betalen ouderen een huurprijs die rekening houdt met hun inkomen. “Dat kan voor de huurders een besparing van honderden euro’s per maand opleveren”, aldus Van Vooren. “De lagere huuropbrengsten worden voor een groot deel gecompenseerd door de lagere rentelasten. Ik rekende uit dat het OCMW door de bouw van 20 sociale assistentiewoningen meer dan 1 miljoen euro aan rentelasten kan uitsparen.  Maar ook daar hadden de meerderheidspartijen geen oren naar.”

David Van Vooren heeft geen begrip voor de beslissing van N-VA en CD&V. “Ofwel wil het OCMW-bestuur verhinderen dat er ouderen met een laag inkomen in de assistentiewoningen komen wonen. Dat is dan een aanfluiting van de sociale opdracht van het OCMW”, meent hij. “Ofwel zijn ouderen met een laag inkomen wel welkom, maar zal een groot deel van de kosten betaald moeten worden door de familieleden of door het OCMW zelf. Dat laatste is vanuit economisch standpunt erg onverstandig. Het OCMW betaalt dan immers twee keer: één keer door de hogere intresten en één keer via een bijpassing van de factuur.”

Van Vooren roept het OCMW-bestuur op de plannen te herzien. “Het is nog niet te laat om met de sociale huisvestingsmaatschappijen rond de tafel te gaan zitten om een project van sociale assistentiewoningen te realiseren. Onze gemeente kan door dergelijk project een voortrekker worden op het vlak van betaalbare huisvesting en zorg voor ouderen. Een kans die we niet mogen laten schieten”, besluit het SP.A-raadslid.