De socialistische vakbond ABVV vraagt aandacht voor de problematiek van sociale dumping in de bouwsector. ABVV vraagt aan het Antwerpse stadsbestuur om voor toekomstige bouwwerven in de stad een charter af te sluiten ter bestrijding van frauduleuze detacheringspraktijken van werknemers. "Misbruik van detacheringsregels waarbij werknemers te veel uren tegen te lage lonen werken zonder sociale bescherming leidt tot enorme problemen", klinkt het. sp.a is het idee alvast genegen.

Het beoogde charter moet een soort gedragscode inhouden waarbij de stad niet gewoon voor de laagste kostprijs gaat, maar ook met andere, socialere en rechtvaardigere criteria rekening houdt. De stad zou onder meer abnormaal lage offertes moeten uitsluiten, aannemers én onderaannemers moeten verplichten de relevante sociale wetten en cao's na te leven en een uitwisselingsplatform van informatie tussen de inspectie en de politiediensten moeten voorzien.

De Antwerpse afdeling van sp.a steunt het initiatief alvast en zet zich mee achter de oproep aan het stadsbestuur. "Volgens cijfers van de Confederatie Bouw gingen sinds 2011 al 19.000 jobs in de bouwsector verloren door sociale dumping", zegt Vlaams parlementslid en Antwerps gemeenteraadslid Yasmine Kherbache. "Het is een goede zaak dat de afgelopen jaren het aantal controles al steeg, maar er is meer nodig. De stad speelt als opdrachtgever van heel wat infrastructuurwerken een cruciale rol en heeft als lokale overheid een voorbeeldrol op te nemen. Met zo'n charter kunnen we ervoor zorgen dat sociale en ecologische criteria zwaarder doorwegen bij aanbestedingen."