De sociale bescherming moet worden versterkt. sp.a zet daarbij vooral in op een beter pensioen. 'Met ons pensioenplan is het perfect mogelijk om iedereen die vandaag werkt en dat tot zijn 65e doet, tot 200 euro per maand extra pensioen te garanderen', zegt voorzitster Caroline Gennez.

Ze wil daarmee vooral het vertrouwen van de jongeren in het wettelijk pensioen herstellen. Daarvoor moet een heel nieuw pensioenstelsel worden uitgebouwd.

Op korte termijn willen de socialisten twee zaken: enerzijds moeten de laagste pensioenen hoger, zodat geen enkele gepensioneerde nog onder de armoedegrens leeft. Dat kan door het optrekken van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). 'Dat kost 300 miljoen euro, een peulschil in vergelijking met wat de redding van de banken heeft gekost: 21 miljard euro.' Daarnaast moet het aanvullend pensioen via de werkgever worden verplicht.