Met een bijdrage aan het Vlaams Actieplan zet Homans in op maaltijden aan 1 euro, de verspreiding van overschotten uit de distributiesector en participatieprojecten voor jongeren.

Volgens Van Malderen vormen de 1-euromaaltijden geen armoedebestrijding. “Want op die manier pak je de oorzaken van armoede niet aan. Homans geeft de voorkeur aan zwijgende armen die aanschuiven voor een bord soep. Laat staan dat ze zelf het beleid zou proberen bij te sturen. In haar beleid merk je immers niks van een armoedetoets en kan je blijven zoeken naar echte sociale correcties.”

Volgens Van Malderen kreeg deze regering een mooie kans om een aantal zaken structureel aan te pakken. “Een heel aantal bevoegdheden werd overgeheveld. Ze konden een correctie doorvoeren voor de meest kwetsbare gezinnen via ondermeer de kinderbijslag, maar dat deden ze niet. We zien daarentegen dat veel ‘gewone’ gezinnen vooral structureel het slachtoffer worden door extra kosten voor de kinderopvang en het geknoei met huurpremies, de huurwaarborg en nog zoveel meer. Zo creëer je een nieuwe generatie armen”, besluit Van Malderen.