De Minister erkent het probleem en zei dat deze problematiek ook aan bod is gekomen tijdens het overleg tussen NMBS en de Hoge Raad voor Personen met een Handicap. Er zal een kaart worden voorzien waardoor personen die hier aanspraak op kunnen maken vrijgesteld worden van de toeslag. Dit in samenspraak met de FOD Mobiliteit en de FOD Sociale Zekerheid. “Dit is een positief signaal. Het zou onjuist zijn als deze mensen een extra toeslag zouden moeten betalen op de trein aangezien zij in de onmogelijkheid verkeren een ticket te kopen via een automaat. 1 februari is wel kort dag, ik hoop dat de NMBS voor deze mensen dan ook gepaste overgangsmaatregelen zal voorzien alvorens de kaart in voege treedt”, aldus nog David Geerts.