Daarom stelt sp.a de volgende voorwaarden. Zo niet, dan stemmen we tegen.

1. Geen privatisering van onze rechtspraak door ICS

Investment Court System_ (ICS) geeft het recht aan multinationals om overheden voor private arbitragepanels te slepen als ze vinden dat hun (verwachte) winst in gevaar komt door nieuwe regelgeving. Ze kunnen daarbij enorme schadevergoedingen eisen, te betalen door de schatkist. Zo’n apart juridisch forum voor multinationals is in goed functionerende rechtsstaten een buitensporige eis en discriminerend tegenover onze eigen bedrijven. Voor sp.a is zo’n ICS dan ook onaanvaardbaar.

2. Geen privatisering van onze publieke diensten

Er mag enkel onderhandeld worden over marktsectoren die baat hebben bij meer concurrentie. Alle publieke diensten, zoals onze gezondheidszorg, moeten voor sp.a worden uitgesloten van TTIP.

3. Geen privatisering van onze wetgeving

Handelsbelangen mogen in geen geval voorrang krijgen op het algemeen belang. In dat geval effent dat immers het pad naar beïnvloeding door multinationals en grote sectorlobby’s. De plannen voor Regulatory Cooperation , waarbij nieuwe wetgeving eerst kijkt naar eventuele nadelige effecten voor de trans-Atlantische handel, zijn voor ons de wereld op zijn kop. Voor sp.a primeert het algemeen belang.

4. Sociale rechten en milieunormen: race to the top

Niet alleen onze goederen en diensten willen we exporteren, maar onze historische Europese successen op het vlak van sociale rechten en milieunormen evenzeer. Op sociale bescherming en duurzaamheid geeft sp.a geen duimbreed toe. Wij willen een race to the top, geen race to the bottom.

(1) Wat is TTIP? De Europese Unie en de Verenigde Staten onderhandelen momenteel over een handelsverdrag (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Dit verdrag moet ervoor zorgen dat de markten tussen de twee grootste economieën toegankelijker worden voor elkaar. Zo worden bestaande barrières zoals importtarieven of verschillen in standaarden en normen voor producten en diensten weggewerkt. Dat zou de economie stimuleren en jobs creëren. Op 10 juni stemt het Europees Parlement in een resolutie over de richtlijnen die het parlement aan de onderhandelaars van de Europese Commissie wil meegeven.