Eind 2015 verhoogde minister Van Overtveldt (n-va) de roerende voorheffing op dividenden uit zorgvastgoed van 15 % naar 27. Dat noodzaakte het ocmw dit door te rekenen in de huur. Onder druk wordt de maatregel nu teruggedraaid…

We vonden echter van meet af dat minister Van Overtveldt sociale correcties moest toepassen voor onder andere serviceflats. Het doel van een kapitaalsbelasting kan immers nooit zijn dat finaal de zorgbehoevende bejaarde een hogere factuur krijgt.  Het Essense ocmw stuurde samen met vele andere ocmw’s een protestbrief aan de minister.  sp.a-Essen vroeg aan Vlaams parlementslid Jan Bertels (sp.a) en kamerlid Monica De Coninck (sp.a) om de zaak ook aan te kaarten in het parlement.

Jan Bertels: “We zijn voorstander van een rechtvaardige belasting op inkomsten uit aandelen. Het is niet meer dan logisch dat belastingen eerlijk verdeeld worden en dat dus ook inkomsten uit vermogens correct belast worden. Omdat we echter bekommerd zijn om de betaalbaarheid en toegankelijkheid van sociale voorzieningen voor senioren, zoals hier serviceflats vroegen we de minister om sociale correcties toe te passen voor fondsen die bijna uitsluitend investeren in de bouw van rusthuizen, assistentiewoningen en serviceflats”.

Van Overtveldt hield echter halsstarrig vast aan de verhoging en wilde geen sociale vrijstellingen voorzien.

Uiteindelijk is de minister gezwicht. De roerende voorheffing wordt terug verlaagd naar 15

%.  Intussen liet ook Care Property Invest na actie van volksvertegenwoordiger Bertels weten dat ze de verhoging die toegepast wordt sinds 1 januari 2016 met terugwerkende kracht zal terugdraaien.

 “Als de minister zoals beloofd de maatregel intrekt, dan zal het Essense OCMW niet langer genoodzaakt zijn de dagprijs te verhogen om de verhoogde roerende voorheffing door te rekenen aan de bewoners van Mastbos”.

Tuur Goormachtig en Diane Van Ginderen, ocmw-raadsleden