Toen in 2012 de Ludenscheidsingel vernieuwd werd, moest het fietspad plaats ruimen voor een busbaan. Sindsdien kunnen fietsers niet meer over de Leuvense ring tussen het Artoisplein en de Mechelsepoort en moesten ze een omleiding volgen, ondanks de belofte van de Vlaamse overheid om het fietspad gelijktijdig met de vernieuwing van de Ludenscheidsingel opnieuw aan te leggen. In 2015 kondigde Agentschap Wegen & Verkeer (AWV), dat bevoegd is voor de Leuvense ring, aan dat er een verhoogd fietspad aan het viaduct zou komen. “Wij krijgen nu signalen dat er toch geen fietspad komt”, zegt schepen Dirk Robbeets. “Minister Weyts wil de nodige budgetten niet vrijmaken.”

Het ontwerp dat AWV in 2015 voorstelde was 1,2 kilometer lang en zou voor fietsers de snelste, kortste en meest comfortabele route zijn tussen de Mechelsepoort en het Artoisplein. “De werken hadden al lang bezig moeten zijn. En nu moeten we vaststellen dat er helemaal geen vaart in het dossier meer zit”, klinkt het bij Robbeets, schepen van Openbare Werken. “Wij vinden dat een zeer spijtige zaak voor de Leuvenaars en dringen er bij de minister op aan om de plannen toch uit te voeren, liefst zo snel mogelijk.”

Dat het nieuwe fietspad er niet komt, heeft nog een consequentie. “Een fietsbare verbinding tussen de fietslift naar Keizersberg via de Tramweg naar de Stadsvest in Wilsele komt er dus ook niet”, zegt Robbeets. “Dat zat mee in het ontwerp voor het fietspad langs de Ludenscheidsingel.” De fietslift kwam er als alternatief voor de steile Keizersberg. Momenteel moeten fietsers na de fietslift nog drie zware trappenpartijen overwinnen.

Fietsverbeteringen in Wilsele

Het Leuvense stadsbestuur heeft recent enkele verbeteringen aan de fietsinfrastructuur in Wilsele. “We hebben op de Kolonel Begaultlaan het fietspad tussen de Processiestraat en de Brandweg doorgetrokken”, zegt Robbeets. “Dat gaat maar om enkele tientallen meters bijkomend fietspad, maar nu hoef je er niet langer twee keer de Begaultlaan over te steken.”

Verder is het Lijnloperspad, de veelgebruikte fietsweg tussen de Aarschotsesteenweg en het station van Wijgmaal, nu verlicht. “Dat heeft wat voeten in de aarde gehad, omdat een permanente verlichting de biotoop van de aanwezige dieren zou verstoren. Terwijl het voor fietsers nu te donker is om het Lijnloperspad te gebruiken. Als compromis zal de verlichting tussen middernacht en 6 uur ’s ochtends gedoofd worden”, besluit Robbeets.