“Tot voor kort koos de Vlaamse overheid kiest  nog te vaak het vliegtuig voor buitenlandse dienstreizen, ook voor relatief korte verplaatsingen”, zegt Joris Vandenbroucke. “Zo waren er de voorbije jaren onder meer dienstreizen met het vliegtuig naar Amsterdam, Londen, Parijs, Frankfurt, Keulen, Genève en Lyon. Steden die perfect bereikbaar zijn met de veel milieuvriendelijkere hogesnelheidstrein."

Daarom heeft Vandenbroucke ervoor gezorgd dat er vanaf de volgende legislatuur een strikte regeling komt voor dienstreizen. “De regel wordt dat men niet met het vliegtuig reist voor verplaatsingen onder de 500 kilometer of voor bestemmingen die binnen de zes uur over land te bereiken zijn, ‘tenzij wordt aangetoond dat de verplaatsing met een ander vervoermiddel een onevenredig verlies van tijd of middelen meebrengt, of om andere zwaarwichtige redenen niet opportuun of praktisch uitvoerbaar wordt geacht’"”, zegt Vandenbroucke.

“Het is omwille van de klimaatimpact van de talrijke dienstreizen van de Vlaamse overheid, en omwille van de voorbeeldrol die de overheid hierin speelt, een goede zaak dat het gebruik van het vliegtuig wordt uitgesloten naar bestemmingen die bereikbaar zijn met een milieuvriendelijk alternatief zoals de trein."