sp.a is geen voorstander van een indexsprong. Voorzitter Bruno Tobback vindt dat dat 'qua timing onverstanding en qua inhoud onbespreekbaar is'. Ook de PS wil niet dat er geraakt wordt aan de index. 'De PS verzet zich en zal zich blijven verzetten tegen het in

Volgens Vlaams minister-president Kris Peeters kan een indexsprong de economie en het bedrijfsleven 'een extra stimulans' geven. Ook federaal minister van Financiën Steven Vanackere zette in een interview met De Tijd de deur op een kier voor een indexsprong, al benadrukte hij zaterdag dat zo'n indexsprong geen soelaas biedt voor de begroting, maar vooral moet gezien worden als een mogelijk middel om de concurrentiekracht van de bedrijven te versterken.

Het in vraag stellen van de indexering, wordt door de PS bestempeld als 'een provocatie'. De partij wil niet dat er geraakt wordt aan de index en reageert fel. 'Terwijl sommigen opnieuw afkomen met een discours dat ontleend is aan de liberale ideologie, herinnert de PS aan haar hevig verzet tegen het in vraag stellen van de loonindexering', zo staat te lezen in hun communiqué.

Provocatie

De PS zegt dat het tijdens de regeringsonderhandelingen heeft moeten vechten voor de index, maar dat het behoud van de index is opgenomen in het regeerakkoord.

'De loonindexering is vooral een sociaal rechtvaardige maatregel waardoor de kloof tussen de lonen en de stijgende levenskost beperkt blijft. Dat essentiële principe voor alle burgers in vraag stellen, en zeker in een context van economische crisis, komt neer op een provocatie', luidt het.

Ook de SP.A is geen voorstander van een indexsprong. Voorzitter Bruno Tobback liet zaterdag via zijn woordvoerder weten dat dat 'qua timing onverstandig en qua inhoud onbespreekbaar is'. (Belga/TE)