Er komt geen vragenhalfuurtje in de Ieperse gemeenteraad, tot treurnis van Ives Goudeseune (sp.a) die het idee op de agenda plaatste van de Commissie Inspraak.

"In het huidige klimaat mogen we best een gebaar van goede wil naar de bevolking doen. De bewoners de kans geven een vraag te stellen voorafgaandelijk aan de gemeenteraad”, zegt Ives Goudeseune, die voorzitter van deze commissie inspraak is. 

De teneur van de anderen was dat zij veeleer de vertegenwoordigers van het volk waren en dat ‘schreeuwers’ het vragenuurtje zouden gebruiken om moeilijk te komen doen. De meerderheidspartijen vonden er dus geen meerwaarde in en stemden tegen zodat de commissie het vragenhalfuurtje niet op de agenda van de gemeenteraad kon zetten.”

De Commissie Inspraak organiseerde op de bijeenkomst ook een brainstorm over hoe de stad de burger kan betrekken bij de opmaak van het Meerjarenplan 2020-2025. Zo willen we dat alle schriftelijke vragen gesteld door de burgers in een register toegankelijk worden voor alle raadsleden..

De commissie wil ook dat een bevraging van de bevolking wordt georganiseerd waarvan de resultaten door alle partijen bekeken kunnen worden. “We zullen vragen aan de burgemeester en schepenen of ze hiervoor in een budget willen voorzien.”

Of de meerderheid dit voorstel steunt zien we bij de volgende budgetwijziging!