In de krant stond te lezen dat tot 1.500 mensen al meer dan een jaar wachten op inburgeringslessen. Men spreekt van een ‘onzichtbare wachtrij’, omdat er geen zicht zou zijn op de grootte van elke groep, en hoelang zij al wachten. Er zouden mensen zijn die wachten om persoonlijke redenen: ziekte, geen kinderopvang. Er zouden ook mensen wachten omdat er sinds november vorig jaar geen tolken meer ingehuurd worden voor de zeldzame talen. OCMW raadslid Pascal Verbeke (sp.a), lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, wou weten hoe Gent er voor staat.

Nederlandse lessen volgen is belangrijk en vaak een voorwaarde voor het ontvangen van een leefloon “Kansen worden immers bij uitstek gecreëerd via onderwijs, vorming en finaal werk,” vindt Pascal, “integratie moet uitgaan van emancipatie via onderwijs en werk.” sp.a legt dan ook een sterke klemtoon op vorming en de kennis van het Nederlands, juist omdat dit de kansen van nieuwkomers vergroot. Inburgeraars die leefloon genieten worden door OCMW Gent doorgestuurd naar IN-Gent in het kader van hun inburgeringstraject. Dit inburgeringstraject bestaat uit maatschappelijke oriëntatie (MO) en lessen Nederlands (NT2-lessen). Het inburgeringstraject is voor inburgeraars een onderdeel van de werkbereidheidsvoorwaarde. Daarom heeft deze deelname impact op hun recht op leefloon. Cliënten die positief meewerken aan dit traject worden als werkbereid beschouwd.

“Er zijn momenteel geen wachtlijsten voor het volgen van taallessen”, geeft OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a) mee. “In 2016 en 2017 hebben er in totaal ongeveer 3180 personen een inburgeringscontract getekend bij IN-Gent. Eind februari 2018 zijn er daarvan 31 personen waarvoor geen passend aanbod is. “Nu dient een en ander natuurlijk  verder geduid te worden,” vervolgt Rudy Coddens. “85 personen hebben een contract getekend in 2016 en 2017 maar zijn niet ingeschreven in een cursus MO wegens ‘onbeschikbaarheid’. Dit gaat dan bijvoorbeeld over zwangerschap of ziekte, te moeilijke combinatie met andere lessen of met een tewerkstelling of nood aan kinderopvang. Deze zaken worden meegenomen in de begeleiding van het OCMW en volgt men op samen met de cliënt.” In 2017 bedroeg de gemiddelde wachttijd tot de eerste instap tot MO 7 maanden (6 maand in 2016). Circa 10% van de inburgeraars stapt pas na meer dan een jaar concreet in op de lessen MO.