Voor de voortdurende bezetting van de Palestijnse gebieden en haar meest recente acties in Gaza, kan het Israëlisch leger rekenen op een aanhoudende buitenlandse aanvoer van munitie en wapens. “Vlaanderen mag geen rol spelen in de rechtstreekse of onrechtstreekse aanvoer van wapens naar Israël. Dit moet voor de Vlaamse Regering een voortdurend aandachtspunt zijn”, zegt Vlaams Parlementslid Tine Soens.

Sinds 2006 hanteert de Vlaamse Regering een wapenembargo tegenover Israël. De vergunningsaanvragen voor de export van militair materiaal met eindgebruik in Israël worden steevast geweigerd. Tine Soens: “De vraagt blijft echter of Vlaanderen vandaag nog steeds een rol speelt in de logistieke levenslijn van het Israëlisch leger. We vragen immers geen vergunning voor wapens en munitie wanneer deze niet overgeladen worden op een andere transportmiddel op ons grondgebied. We hebben dus geen gegevens over goederen in doorvoer via Vlaanderen naar Israël.”

Een andere groot probleem blijft de uitvoer van dual-use producten, goederen die eigenlijk in de civiele industrie worden gebruikt, maar die ook militair aangewend kunnen worden. Het gaat hier om beeldschermen, simulators of software die aan het Israëlisch leger geleverd worden. Het is moeilijk te achterhalen of de dual-use producten daadwerkelijk voor militaire doeleinden worden gebruikt. Bovendien is het weigeringsbeleid niet consequent. Het Vlaams Vredesinstituut haalt aan dat een aantal individuele vergunningen voor export van beeldcamera’s naar Israël werden geweigerd, terwijl meerdere globale vergunningen uitgereikt werden voor dezelfde producten naar hetzelfde bestemmingsland. Bij die globale vergunningen stonden er geen beperkingen naar eindgebruikers op, zodat de beeldcamera’s toch uitgevoerd konden worden naar de oorspronkelijke individuele aanvragers.

“Ik heb minister-president Bourgeois gevraagd de Vlaamse Regering de problemen van doorvoer van wapens en munitie via Vlaanderen en het weigeringsbeleid van dual-use producten aan te pakken. Vlaanderen mag geen rol spelen in de rechtstreekse of onrechtstreekse aanvoer van wapens naar Israël. Dit moet voor de Vlaamse Regering een voortdurend aandachtspunt zijn”, besluit Tine Soens.