De bestendige deputatie heeft vandaag de bouw van windmolens vlak bij de woonwijk Molekens op Hoevereveld geweigerd. De milieuvergunning wordt niet toegekend. De provincie neemt de argumenten over die eerder al door de Herentalse sp.a en door het schepencollege werden ontwikkeld.

De sp.a is verheugd over deze beslissing, en hoopt dat nu ook het Vlaams gewest dezelfde houding zal aannemen bij de behandeling van de bouwaanvraag.

De sp.a is voorstander van windmolens, maar niet op een locatie die te veel hinder zou veroorzaken bij omwonenden. Er zijn betere locaties in Herentals te vinden, op het industrieterrein bijvoorbeeld. De sp.a is dan ook blij dat het Vlaams Gewest vorige week wel de bouwvergunning heeft goedgekeurd voor de bouw van twee windmolens op de industriezone op de Atealaan. Herentals wil immers meewerken aan groene stroomproductie, maar op een ruimtelijke en maatschappelijk verantwoorde locatie. Wel op het industrieterrein, niet op de Molekens.

Meer info   Jan Peeters   0476/847937