Persbericht van Yamila Idrissi, 22 april 2013. Opgepikt in De Standaard, Het NieuwsbladDe Morgen en Knack.   

sp.a is verbolgen over de beslissing van de gemeenteraad van Boom om in haar deontologische code voor gemeenteraadsleden een verbod op het dragen van levensbeschouwelijke symbolen op te nemen. “Om de stommiteiten van Boom structureel tegen te gaan, vraagt sp.a aan minister Bourgeois om gemeentes via een omzendbrief te wijzen op het respect voor fundamentele democratische rechten. 

“De beslissing van de gemeenteraad van Boom druist in tegen de principes van een democratische rechtsstaat, zegt Vlaams Parlementslid Yamila Idrissi. Het initiatief doet denken aan het voorstel van Zuhal Demir (N-VA) in maart 2011 om levensbeschouwelijke symbolen in het parlement te verbieden en aan het voorstel van Anke Van dermeersch (VB) in januari 2013 om hoofddoeken te verbieden voor gemeente- en districtraadsleden in Antwerpen.

Yamila Idrissi en Bart Van Malderen noemen dit een “gevaarlijk precedent voor de democratie”. Een gemeenteraadslid is rechtstreeks verkozen door het volk omwille van zijn politieke overtuigingen en is bijgevolg per definitie niet neutraal. Daarnaast heeft een gemeenteraadslid ook een recht op vrije meningsuiting en een recht op godsdienstvrijheid. Dit zijn fundamentele grondrechten gewaarborgd door de Grondwet. “Het opleggen van een verbod op het dragen van levensbeschouwelijke symbolen is bijgevolg een onaanvaardbare inperking van deze fundamentele grondrechten”, aldus Idrissi. “Het doet er niet toe of dit verbod nu betrekking heeft op een hoofddoek, een keppeltje of een pin met een Vlaamse Leeuw. Het is fundamenteel ondemocratisch.” Erg dat het zo ver moet komen. Dit bewijst nogmaals dat verbieden in deze een hellend vlak creëert dat tot absurde en schokkende conclusies leidt. Beter is democratisch te leren omgaan met reëel pluralisme.”

sp.a is tevreden dat Minister Bourgeois zich in het nieuws verzet tegen de beslissing van de Boomse gemeenteraad. Het is echter wel opmerkelijk te noemen dat hij dat doet als Minister van Integratie en niet als Minister van Binnenlands Bestuur. Als Minister van Binnenlands Bestuur hoeft hij niet tewachten op een klacht van de gouverneur. De Minister kan bijvoorbeeld een omzendbrief rondsturen die dergelijke initiatieven uitsluit. “Om de stommiteiten van Boom structureel tegen te gaan, vragen we aan minister Bourgeois om gemeentes via een omzendbrief te wijzen op het respect voor fundamentele democratische rechten”, aldus Bart Van Malderen. Idrissi zal hierover de Minister ondervragen in de plenaire vergadering op woensdag 24 april.