Vlaams parlementslid Tine Soens vindt het ongehoord dat minister-president Geert Bourgeois het fiat heeft gegeven voor de uitvoer van militaire voertuigen naar Syrië. ‘Ik viel van mijn stoel toen ik dat vanmorgen ontdekte in het maandelijkse verslag over de wapenhandel’, zegt Soens. ‘Vlaanderen voert militair materiaal uit naar Syrië, dat kan echt niet.’ Soens vraagt Bourgeois om snel een verklaring te geven voor zijn beslissing en ze te herroepen. ‘Het enige wat er uitgevoerd mag worden naar Syrië zijn hulpgoederen.’

In het maandelijkse rapport over de wapenhandel staat zwart op wit te lezen dat minister-president Bourgeois deze zomer een toelating heeft gegeven voor de uitvoer van militaire voertuigen naar Syrië. ‘Iedereen weet dat daar een zeer ingewikkelde oorlog aan de gang is die dagelijks honderden doden eist en die miljoenen mensen op de vlucht jaagt’, zegt Soens. ‘En wij gaan daar militaire voertuigen leveren? Dat kan echt niet. Terwijl wij hier discussies voeren over de opvang van de vluchtelingen en de partij van mijnheer Bourgeois geen kans laat liggen om deze mensen in een kwaad daglicht te stellen, laat de Vlaamse regering wapenuitvoer naar Syrië toe. Ik begrijp dat niet.’

Het rapport is hier terug te vinden.