(c) Het Nieuwsblad van 16 oktober 2017

Zondag 22 oktober houdt Curieus Lochristi (en Oostakker en Sint-Amandsberg) een gegidste wandeling op het zogenaamde Vliegveld dat nooit een vliegveld werd, maar dat ondertussen een bestemming kreeg als één van groenpolen rond Gent. Half augustus berichtten wij hier reeds dat het dossier een tijdlang had stilgelegen, maar dat de gesprekken tussen de verschillende actoren nu opnieuw op gang getrokken zijn.

 Curieus, de socio-culturele vereniging van de SP.A, organiseert zondag 22 oktober dus een wandeling, waaran ook Bob Van de Voorde, de vroegere kabinetsmedewerker van gewezen schepen Tom  Balthazar en Joke Charles,  coördinator Groenpool Gent, zullen deelnemen. Startplek van de wandeling is de parking van de visput in de Driesselstraat. 

Inschrijven vooraf kan bij fr.milo@skynet.be

Een eerdere bijdrage over de stand van zaken kan u hier nog eens herlezen.

Het evenement zelf vind je hier.