Belastingontwijking en fraude van multinationals stellen de Grieken voor een groot probleem. “Daar wilde de regering-Tsipras wél degelijk iets aan doen”, zegt sp.a-voorzitter John Crombez. “Alleen is het schrijnend om vast te stellen dat de Europese trojka die maatregelen wil tenietdoen.”

Zo verscheen op 21 maart 2015 in het Griekse staatsblad een nieuwe wet (4321/2015) die belastingontwijking van multinationals én fraude wilde aanpakken. Die wet voert een bronheffing in van 26% (gelijk aan het tarief van de vennootschapsbelasting) voor transacties met postbusvennootschappen, precies opgezet om belastingen in Griekenland zoveel mogelijk te ontwijken. Bovendien is gebleken dat vooral Nederland en Luxemburg – via zulke postbusvennootschappen - dit soort Griekse belastingontwijking faciliteren. Dat is dus kapitaal en winst die de Griekse bevolking ontnomen wordt.

Crombez: “Uit onderzoek van onze studiedienst blijkt nu dat de trojka – onder zware druk van de grote belastingconsultants (KPMG, Ernst & Young, Deloitte en PWC) – die wet nu wil terugdraaien. Het gevolg is dat het Griekse kapitaal – dat zich aan de Griekse belastingen onttrekt – volgens de trojka niet moet worden belast, terwijl diezelfde trojka de belastingen voor de – veelal kleinere – Griekse bedrijven wil verhogen van 26% naar 28%.”

“Wie is er dan van slechte wil? Niet de Griekse regering, me dunkt. En wie spreekt dan met gespleten tong? Opnieuw niet de Griekse regering. De waarheid is dat de trojka de belastingen op grote multinationals wil verhinderen en de belastingen op lokale bedrijven verhogen. En wie is er dan het grootste slachtoffer? De gewone Grieken.”

Uitgebreide informatie en cijfers vindt u op de blog van de sp.a-studiedienst https://defeiten.s-p-a.be/