Er komen dan toch paaltjes langs het fietspad aan Gentsesteenweg in Molenbeek. Het gaat om een testfase met plooibare paaltjes. Daar hadden de hulpdiensten op aangedrongen.  Volgende maand volgt een evaluatie.

Het Brussels Gewest wilde eind vorig jaar al paaltjes plaatsen, maar de gemeente verzette zich en verwijderde de paaltjes. Het gewest, de gemeente, fietsersverenigingen en handelaars hebben nu toch een oplossing gevonden:

- Paaltjes langs het fietspad tussen Zwarte Vijvers en de Vierwindenstraat
- Extra zones voor lossen en laden, ook op de parking aan Zwarte Vijvers
- Extra oversteekplaats voor voetgangers
- Bestaande oversteekplaatsen worden veiliger gemaakt.

Gewest zet paaltjes.
De ingrepen worden uitgevoerd door het Brussels Gewest, want de Gentsesteenweg is een gewestweg. Jef Van Damme: "Ik ben blij dat het gewest zijn wil voor meer verkeersveiligheid heeft afgedwongen en dat de fietspaden eindelijk afgeschermd kunnen worden. Een echte oplossing op termijn is een autovrije Gentsesteenweg op dit smalste stuk."

Foto: ©Gracq