Bank-verzekeraar KBC betaalt nog dit jaar het resterende deel van de overheidssteun terug die ze tijdens de financiële crisis in 2008-2009 kreeg. “Laten we 'het geld van de bank van hier' investeren in 'de mensen van hier'”, zegt Joris Vandebroucke toe.

“Met de 3 miljard die KBC gaat terugbetalen kunnen we de financiële situatie van de Vlaamse steden en gemeenten te verbeteren. Zo krijgen zij de nodige ademruimte om te investeren, onder meer in projecten ter bestrijding van de radicalisering, in welzijnswerk en in sociale voorzieningen”, aldus Joris Vandenbroucke.

“Daarom dienen wij nu een amendement in op het programmadecreet, dat de begroting begeleidt. Daarin is het voorstel opgenomen voor 450 euro per inwoner schulden van de lokale besturen over te nemen”, besluit Joris Vandenbroucke.