De Geldenaaksebaan ziet er sinds kort heel wat kleurrijker uit. Zowel de betonnen spoorwegbrug ter hoogte van Abdij van Park als de zijgevel van de Sint-Norbertusschool werden volledig beschilderd met prachtige muurschilderingen. Alweer een mooi voorbeeld van hoe we door samen te werken met de Leuvenaars grootse dingen kunnen doen in onze stad.

De buurtbewoners van de Geldenaaksebaan dienden via het stadsproject Kom op voor je Wijk een aanvraag in om hun wijk op te fleuren. Tegelijkertijd wilde de stad de betonnen brug over de Geldenaaksebaan, ter hoogte van Abdij van Park, opfleuren en restylen tot een opvallende, kunstige toegangspoort. Beide initiatieven vonden elkaar en de stad stelde een derde partij aan voor de organisatie en productie van de kunstwerken, vzw Straatbeeld.

De buurt kreeg veel inspraak tijdens het selectie-, ontwerp-, en productieproces dat door de vzw georganiseerd werd. Het resultaat zijn deze prachtige muurschilderingen die de creativiteit en het positieve, kleurrijke karakter van de buurt laten zien. Kunstenaars van dienst waren het Nederlandse kunstenaarscollectief Collin Van der Sluijs en Super A. De tekening op de spoorwegbrug verwijst naar Abdij van Park als beschermd natuurgebied. En de uil op de Sint-Norbertusschool staat symbool voor de wijsheid binnen onze Leuvense schoolmuren.

Op zondag 22 april hield de buurt samen met het stadsbestuur en vzw Straatbeeld een groot buurtfeest om de schitterende muurschilderingen in te huldigen. Dit knappe Kom op voor je Wijk-project toont opnieuw aan dat Leuven een stad is die aaneenhangt.