Oostende zet een belangrijke stap om sociale dumping, waarbij bijvoorbeeld buitenlandse werknemers minder loon uitbetaald krijgen dan het wettelijk minimumloon voor Belgische werknemers, aan banden te leggen.

De Belgische en buitenlandse inschrijvers op overheidsopdrachten en hun eventuele onderaannemers zullen een 'verbintenis inachtneming minimumloon' bij hun offerte moeten voegen.

"Door deze verplichting tot het betalen van het minimumloon in overheidsopdrachten op te nemen, bouwen we een extra controlemechanisme én sanctiemiddel in. Wie namelijk de 'verbintenis inachtneming minimumloon' niet naleeft in een van onze overheidsopdrachten, riskeert een boete of de opdracht kan zelfs ingetrokken worden. Op deze manier strijdt de stad Oostende mee tegen sociale dumping via overheidsopdrachten", aldus Johan Vande Lanotte.