In de voorbije jaren werd onder impuls van John Crombez, Karin Temmerman en Bert Anciaux - in samenwerking met andere partijen - hard gewerkt om de pensioenen én de uittredingsvergoeding van een parlementslid aan te passen. “Zo werden de uittredingsvergoedingen verlaagd en op nul gezet voor wie zelf ontslag neemt uit het parlement, werd de uitstapleeftijd voor het pensioen opgetrokken van 55 naar 62 jaar en de loopbaanvoorwaarde werden verhoogd van 20 naar 36 jaar”, verduidelijkt Kitir. “We hebben al een hele weg afgelegd maar gelijkheid is er nog niet. Daarom dien ik een amendement in dat de loopbaan en de leeftijd voor opname van het pensioen voor een parlementslid gelijkstelt aan dat van een werknemer.”