Er zijn meer dan 1 miljard personen met een handicap in de wereld. Dat is 15% van de wereldbevolking en meteen ook de grootste minderheidsgroep. “In Vlaams-Brabant waren er op 1 januari 2013 44.948 personen met een erkende handicap. Dat is 4,1% van de bevolking”, zegt Marc Florquin. “Toch zijn er voor deze mensen nog heel wat drempels die hun deelname aan het dagelijkse leven zwaar belemmeren. Deze gaan van fysieke drempels zoals ontoegankelijke gebouwen en openbaar vervoer tot mentale drempels zoals discriminatie en uitsluiting. Eén van de speerpunten van ons beleid is de toegankelijkheid voor mensen met een handicap te vergroten.”

Om meer aandacht te vragen voor deze problematiek lanceert de provincie Vlaams-Brabant een sensibiliseringsactie. “Alle gemeenten en secundaire scholen krijgen op USB-stick het VN-verdrag voor de personen met een handicap in 2 versies: de originele versie en een versie in eenvoudige taal voor personen met een beperkte taalontwikkeling. Zo krijgen ze onmiddellijk zicht op het probleem van duidelijke informatie en communicatie voor personen met een handicap”, aldus Marc Florquin.

“Daarnaast sluit de provincie Vlaams-Brabant sluit zich ook aan op de nationale campagne van de Vlaamse Federatie voor personen met een Handicap (VFG). Zij verspreiden de dichtbundel ‘Ontdooid, onbeperkte poëzie’. Deze dichtbundel werd, onder peterschap van Mustafa Kör, gemaakt door personen met en personen zonder handicap over het thema ‘handicap’”, laat Marc Florquin weten.

“We hebben 350 exemplaren van deze bundel aangekocht en gaan die samen met onze stick met het VN-verdrag verspreiden naar de gemeenten en secundaire scholen. Met deze symbolische actie willen we de artikels 9 en 30 uit het VN verdrag van personen met een handicap, waarin staat dat mensen met een handicap altijd en overal moeten kunnen deelnemen aan culturele activiteiten, uit de diepvries halen en de visie van de doorsneeburger over handicap ontdooien”, besluit Marc Florquin.