In dat geluidsactieplan van de stad Antwerpen staat een lijst van 54 straten die 75% van de gehinderde Antwerpenaren boven 70 dB en 85% van de gehinderde inwoners boven 75 dB vertegenwoordigen. Met andere woorden, als je deze prioritaire assen aanpakt, kan dat een belangrijke bijdrage leveren tot de vermindering van lokale geluidsoverlast door verkeer. Wassenberg vroeg recent een overzicht van welke straten nu ook effectief op de planning staan om aangepakt te worden en het antwoord van schepen Van Campenhout (N-VA), bevoegd voor de (her)aanleg van straten is ontluisterend.

"Ik zie weinig eigen initiatieven: voor 31 van de 54 straten is er helemaal niets gepland tot in deze bestuursperiode. En als je dan nog wegschrapt wat al heraangelegd of voorzien was vòòr het bestaan van het geluidsactieplan, wat onder de verantwoordelijkheid van Vlaanderen valt én de werken in die straten die niet relevant zijn voor geluid (bijvoorbeeld wanneer enkel de straatverlichting of riolering wordt aangepakt of een fietspad wordt aangelegd), blijkt het stedelijk initiatief quasi nihil”, zegt Wassenberg.

De milieuschepen voorziet wel 500.000 euro voor de aanleg van proefvakken (twee dit jaar, in de Kleine Doornstraat in Wilrijk en de Zandvlietse Dorpsstraat in Zandvliet), waar verschillende asfaltmengsels worden getest. "Allemaal goed en wel, maar als er voor deze nieuwe asfaltypes geen middelen en planning bestaan voor de toepassing ervan, gaat de Antwerpenaar geen vooruitgang vaststellen."

Wassenberg is duidelijk in zijn conclusie: “Zoals voorspeld: het geluidsactieplan van de milieuschepen is een mooie maar lege doos. De schepen voor publiek domein voorziet de middelen niet om straten aan te passen. Alles begint natuurlijk met minder auto- en zwaar verkeer door de straten, maar een beleid in die richting hoeven we van dit stadsbestuur mobiliteit ook niet meteen te verwachten”.

U vindt het volledige antwoord op de vraag van Wassenberg met daarin de lijst van straten hier.