Vorig jaar werden er onderhoudswerkzaamheden aan het wegdek van de Sint-Jobsstraat uitgevoerd tussen de ring en de spoorwegbrug. Er werden herstellingen uitgevoerd aan de beschadigde betonplaten, het wegdek en de voegvullingen werden vernieuwd.

Aan de oversteekplaats ter hoogte van winkel Techno werden er nog geen werken uitgevoerd (zie foto); de betonklinkers zijn daar evenwel ook sterk verzakt waardoor de buurtbewoners geluidshinder ondervinden van het autoverkeer daar. Enkele bewoners hebben hun protest getoond door aan het kruispunt zelf zwarte zakken te hangen en borden te plaatsen.

Bieke's vraag aan het bestuur : "Zijn er reeds acties ondernomen of acties gepland om deze situatie te verhelpen?"

In zijn antwoord zei burgemeester Jan Peeters:"Deze werken zijn reeds  gepland en dit tegen het einde van deze maand. De betonklinkers ter hoogte van de oversteekplaats aan winkel Techno zullen vervangen worden."