Het resultaat ervan is op dit moment nog even onduidelijk.

Al deze plannen en documenten dragen evenwel de visie van BOOM één uit én zijn ondertussen door de Vlaamse administratie en haar politieke gezagsdragers aangenomen als officiële beleidsdocumenten. Sinds enkele jaren krijgt het overkappingsidee -  ingegeven door het actueel debat rond de overkapping van de Antwerpse ring - steeds meer medestanders in de Boomse politiek en stijgt ook het maatschappelijk draagvlak voor een dergelijk project.

Naast de gezondheidsvoordelen (minder fijn stof en geluidshinder)* is het wegwerken van het ruimtelijk litteken dwars door onze gemeente, een belangrijk voordeel van de overkapping. Het doormidden snijden van onze gemeente op 350 m van de kerktoren is al jaren voor iedere Bomenaar een doorn in het oog.

De overkapping creëert ‘nieuwe ruimte’, die heel wat kansen biedt voor creatieve nieuwe ontwikkelingen en initiatieven, zowel van de overheid als vanuit de private sector.

De overkapping zou de wijken Noeveren en Centrum, de wijken Kadrie en Kruiskenslei, opnieuw dichter bij elkaar brengen.

Uitgerekend op dit ogenblik moeten we in het nieuwe meerjarig investeringsprogramma 2016 – 2018 van Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare werken Ben Weyts (N-VA) lezen dat er géén budget wordt voorzien voor deze noodzakelijke overkapping.

Blijkbaar moeten nu alle centen hiervoor naar Antwerpen …

De dichtstbijzijnde bewoning aan de Antwerpse ring is honderden meters verder dan de bewoning in Boom, waar de mensen met hun neus boven de “sleuf” wonen.

Geluidsschermen zijn een dom lapmiddel

Integendeel,  1.500.000 euro wordt voorzien voor het plaatsen van ‘geluidsschermen ter hoogte van de open sleuf te Boom, richting Antwerpen’: uitvoering in 2018.

BOOM één roept de Boomse politiek op, om bij de bevoegde Vl.Minister voor openbare werken, Ben Weyts (N-VA) te pleiten om dit NIET te doen :

  1. Hoge geluidschermen gaan de barrière ook visueel nog versterken – de overzijde van de A12 zal dan niet eens meer te zien zijn : onze inwoners van Kadrie en Kruiskenslei gaan op een blinde muur kijken!

  2. Enkel wanden plaatsen in de richting Antwerpen is helemaal onzinnig : mensen van de (sociale) appartementen aan de zijde van de Kruiskenslei mogen dus wél verder last hebben van geluidshinder?

  3. Eens deze geluidsschermen geplaatst gaat dit de realisatie van de overkapping totaal hypothekeren. Of gaat men deze na enkele jaren alweer afbreken?

  4. Het budget van 1.500.000 euro kan beter besteed worden aan een ernstige studie over de potenties en opportuniteiten van de overkapping, als eerste aanzet naar een effectieve realisatie ervan.

We hopen dat de Burgemeester en zijn bestuur van N-VA, CD&V en Open VLD ons hierin volgen en een krachtig pleidooi gaan houden bij diezelfde partijen in de Vlaamse Regering: vóór de overkapping en tegen de geluidsschermen.

Een onderhoud hierover met de Vlaamse administratie op 29 april laatstleden leverde -voorlopig alvast- geen resultaat op.

Volhouden dus… zoals Ringland het doet !

*dit werd aangetoond tijdens de studie van de VMM naar fijn stof in Noeveren.