Nancy Van Olmen:

Tijdens de gemeenteraad van maart 2013 al herhaalden onze schepenen, op de vraag hoever dit dossier zat, dat de geluidsschermen langs de E313 noodzakelijk zijn. Maar terwijl meldden ze dat dit niet hun bevoegdheid is, maar deze van de Vlaamse regering. Ze zeggen dat ze dit dossier niet zouden loslaten. Maar waar zijn de schermen dan??? Door het getreuzel van de meerderheid is het kostenplaatje ondertussen alweer opgelopen. En het aandeel dat de gemeente moet ophoesten is aanzienlijk vergroot.