Wanneer het gemeentebestuur begin 2012 het opmetingsplan voor het fietspad in de Wevelgemstraat van het Provinciebestuur kreeg, wachtte het Schepencollege tot na de verkiezingen in oktober om opdracht te geven aan het Comité van Aankoop om de grond te verwerven. De gemachtigde schatter raamde de waarde van de grond als 5,5 € per m², te vermeerderen met 25 % wederbeleg en 1€ per m² uitwinningsvergoeding. Daar bovenop rekende hij een mogelijke 10 % onvoorziene kosten voor bvb het verplaatsen van een omheining. Zo kwam de maximale geschatte prijs op 8,66 € per m².

Het gemeentebestuur koopt nu de grond aan tegen een prijs van 10,5 € per m² of 21 % boven het schattingsverslag. 

De burgemeester, gesteund door zijn meerderheid, blijft ervan overtuigd dat hij goed onderhandeld(!) heeft, maar voor sp.a is het duidelijk dat landbouwer Degrootte lang moeilijk heeft gedaan tegen de commissaris van aankoop en rap tot een akkoord is gekomen omdat de burgemeester er een lap van 21 % bovenop heeft gedaan.

sp.a is het volledig eens met de aanleg van een veilig, comfortabel en vrijliggend fietspad in de Wevelgemstraat en reeds jaren vragende partij, maar hekelt toch de aanpak van het gemeentebestuur om op dergelijke manier met het belastingsgeld te morsen.