Eind 2013 werd de ‘gezinspremie’, ook wel ‘ristorno voor nutsvoorzieningen’ afgeschaft. Deze premie diende om gezinnen met kinderen te helpen met het betalen van de dure nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit) en bedroeg 200 tot 347 euro per gezin dat in aanmerking kwam. Dit bedrag was afhankelijk van het totaal aantal kinderen in het gezin en het aantal kinderen met een handicap in het gezin.

Het gemeentebestuur van CD&V en N-VA schafte de premie af, maar beloofde een alternatief, de ‘kindcheque’. Men zou er 150.000 euro per jaar voor uittrekken. Op de gemeenteraad van 17/12/2013 zei schepen Demeulemeester: “De ristorno wordt niet afgeschaft. Dit wordt een “kindcheque” waarvan het bedrag hoger ligt dan voorheen. Vroeger was het begroot op 136.000 euro dat worden er 150.000 euro.”  De kindcheque was ook opgenomen in de gemeentelijke premiebrochure van 2014, maar meer dan drie jaar later is ze er nog steeds niet.

Ieder jaar vraagt Groen-sp.a gemeenteraadslid Issam Benali aan schepen van sociale zaken Ingeborg Demeulemeester (N-VA) of de cheque er nu eindelijk komt. Telkens is het antwoord positief, maar er wordt niets uitgevoerd. Het gemeentebestuur heeft na meer dan drie jaar dus voor niet minder dan 500.000 euro bespaard op kwetsbare gezinnen met kinderen. “Schandalig dat op de meest kwetsbare gezinnen van Beveren bespaard wordt”, vindt raadslid Benali.

Maar stilaan wordt duidelijk dat niet iedereen in het schepencollege op één lijn zit. Vorig jaar in december vroeg raadslid Benali opnieuw of de cheque er in 2017 eindelijk komt. Schepen Demeulemeester (N-VA) zei opnieuw volmondig ja, maar burgemeester Van De Vijver (CD&V) niet, volgens hem was de kans reëel dat de kindcheque er niet meer komt. Op de gemeenteraad van april mocht schepen Demeulemeester niet aan het woord komen en wou de burgemeester niks lossen, behalve dat men er mee bezig is. Groen-sp.a vreest dat de kindcheque een stille dood sterft.