Hagen, houtkanten en bomenrijen vormen in ons landschap vaak de enige groene verbindingen voor kleine dieren tussen de overgebleven groengebieden.

Hoe meer mensen hagen en houtkanten aanplanten, hoe groter de waarde van het landschap voor planten en dieren.  Streekeigen groen betekent immers ook voedsel en schuilmogelijkheid voor ontelbare beestjes, groot of klein: bloesems voor hommels, bijen, zweefvliegen en vlinders, bessen voor vogels, bladeren voor allerlei insecten, …   

“Dit jaar sluiten we als gemeente voor het eerst aan op het initiatief van Natuurpunt  ‘Behaag….. Natuurlijk’.  We hopen met deze actie veel Essenaren te kunnen overtuigen van de noodzaak om meer streekeigen, gemengde hagen en houtkanten aan te planten. Zowel in het open landschap en tussen velden, maar ook in tuinen of op erven.  Want ook daar brengt de aanplant van streekeigen groen meer kleurenpracht en geur én ook meer natuur in je buurt”, zegt Helmut Jaspers, schepen van leefmilieu (sp.a).

De oppervlakte aan tuinen in Vlaanderen is veel groter dan de oppervlakte aan beschermd natuurgebied. Door de natuur in je tuin te helpen, kan je dan ook echt een verschil maken.

Gemengde hagen en houtkanten in landelijke gebieden en privé-tuinen kunnen samen groene linten vormen en zo gedeeltelijk zorgen voor de vervanging van de verdwenen struwelen, houtkanten en hakhoutbosjes. Het zijn dan ook belangrijke schakels in de versnipperde natuur. 

Streekeigen groen brengt veel meer bij aan de natuur dan het uitheemse siergroen. Zo vind je op een Amerikaanse eik amper 20 soorten insecten, terwijl er dat op inlandse eik minstens 400 zijn. Bovendien zijn streekeigen bomen beter bestand tegen de grillen van ons klimaat en allerlei ziekten,  … en ze zijn heel wat vriendelijker voor uw portemonnee.

Er zullen dan ook 5 soorten pakketten streekeigen hagen of kleinere bosjes te verkrijgen zijn tegen voordelige prijzen.  Bij de keuze is in het bijzonder rekening gehouden met de waarde die ze hebben voor vogels, vlinders en bijen.  Mensen kunnen kiezen tussen pakketten voor een gewone houtkant, een houtkant voor natte en moeilijke gronden, een bloesem- en bessenhaag of bijenbosjes en vogelbosjes.  Meer info zal te vinden zijn in Essen Info van oktober en op www.essen.be/milieu.

Bestellen kan eenvoudig via de website van de gemeente met online ticketsysteem en betaling. De plantpakketten zullen op zaterdagvoormiddag 25 november van 10 tot 12 uur afgehaald kunnen worden in de loods van de technische dienst achter het gemeentehuis