Deze financiële beheerder die, na een heel langdurig proces van mislukte aanstellingen, op 16 april 2009 werd aangenomen in de vorige legislatuur, heeft ervoor gezorgd dat de financiële slagkracht van de gemeente samen met de ere-schepen Luc Uyttendaele (vanaf de vorige legislatuur) terug op punt staat en heeft ervoor gezorgd dat er opnieuw financiële ruimte is ontstaan voor nieuwe investeringen in de gemeente, ten gunste van onze bevolking.

We stellen, als SP.a fractie, echter vast dat er absoluut geen visie is bij de nieuwe meerderheid en dat de middelen op ondoordachte wijze worden uitgegeven aan projecten die plots het drievoudige kosten van initieel voorzien of in nietszeggende kleinere ad-hoc ideetjes, waar slechts een bepaald piepklein deel van de inwoners van kan genieten. Niet in het minst worden personen en ondernemingen zonder enige geldige reden bevoordeeld ten aanzien van de vele anderen, die met lede ogen moeten aanzien hoe het er allemaal aan toe gaat.

Sedert het aantreden van deze financieel beheerder hebben we zowel als meerderheid en als oppositie een zeer neutrale, objectieve en ook kritische beoordeling en jaarlijkse budgetnota ontvangen en uitleg gekregen op een uiterst professionele wijze. We zullen het vanaf nu weer moeten stellen met de klassieke nietszeggende uitleg op onze vele vragen, die we steeds stellen als controlerend orgaan van de gemeente en de persoonlijke felle aanvallen naar ons toe als oppositie, die we vaak uit onmacht krijgen, moeten ondergaan. Het recht op antwoord heeft deze meerderheid immers ook al afgevoerd door het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad te wijzigen.

We stellen een algemeen ongenoegen vast bij heel wat personeelsleden. Zij krijgen veel te veel ad hoc, ongecoördineerde opdrachten die niet kaderen binnen enige visie. Hierdoor stellen we tevens vast dat, zowel in het OCMW als in de gemeente, er heel veel het schip verlaten of andere functie in zelfs veel lagere graden opnemen. Het beleid is volledig zoek en totaal ontoereikend om een grote gemeente te leiden. Sp.a Evergem maakt zich grote zorgen hierover. Eerder kaartten we reeds aan dat, gelet op de geleidelijke inkanteling van het OCMW in de gemeente, er een goede leiding en een sterk bestuur nodig was en dat het niet realistisch is dat dit o.a. met slechts één secretaris zou kunnen die daarenboven nog secretaris is in een ander bestuur. De gierigheid bedriegt de wijsheid. SP.a Evergem vraagt actie – al dan niet met een externe audit en tevredenheidsenquête - om de zaken recht te trekken en opnieuw een degelijk HR-beleid uit te tekenen.  

Rudi Schatteman                                                                  Johan Van hove
Voorzitter sp.a Groot-Evergem                                   sp.a fractievoorzitter
GSM: 0475-91.36.48                                                GSM: 0475-73.50.96
rschatt1@telenet.be                                                            johanvanhove@hotmail.com

 

Christine De Wispelaere                                                      Katty Van de Voorde 
GSM: 0476-66.26.34                                                GSM: 0476-96.56.98
cadwispe@gmail.com                                                          katty.van.de.voorde@telenet.be