De site in de Craenenbroekstraat werd via een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) bestemd voor de uitbreiding van het gemeentelijk bedrijventerrein en de fruitveiling (BFV). In 2013 startte de huidige bestuursmeerderheid Dorpspartij-sp.a met de aanpassing van de oorspronkelijke plannen voor dit bedrijventerrein om ook de uitbreiding van de fruitveiling mogelijk te maken zegt Johnny Reweghs (sp.a) Schepen van lokale economie.

Schepen lokale economie Johnny Reweghs (sp.a)    dossier in fase realisatie

 Burgemeester Peter Reekmans : “De uitbreiding van de fruitveiling was door het vorige gemeentebestuur niet voorzien in het oorspronkelijke GRUP. Wij hebben intussen deze plannen aangepast waardoor de volledige uitbreiding van het bedrijventerrein in de Craenenbroekstraat met een oppervlakte van 1,7 hectare plaats zal bieden aan 8 nieuwe bedrijven en ook de uitbreiding van de fruitveiling achter deze nieuwe bedrijven eindelijk mogelijk wordt. De fruitveiling zal 1,3 hectare in gebruik nemen om er in een nieuw complex zo'n vijf miljoen kilogram hard fruit in koelcellen op te slaan en voorziet er ook sorteer- en inpakfaciliteiten. Het volledig bedrijventerrein wordt door de heraanleg van de straat volledig ontsloten langs de N29 met een aanpassing van het kruispunt van de steenweg N29-Craenenbroekstraat. In de  Craenenbroekstraat zelf komt er op het einde van de bedrijvenzone een verkeerspoort die de woonstraat en de bedrijvenweg apart zal afbakenen. Alle bedrijfsverkeer zal hierdoor geweerd worden in het woongedeelte (noordelijk deel) van de Craenenbroekstraat richting het centrum van Glabbeek.”


 Schepen van lokale economie Johnny Reweghs (sp.a): “De raad van bestuur van Interleuven keurde intussen het dossier voor het verwerven van de gronden voor de uitbreiding van de bedrijvenzone en de fruitveiling in de Craenenbroekstraat goed. En ook de gemeenteraad bekrachtigde op 13 april 2017 de aankoop van de gronden en keurde de inrichting van de nieuwe KMO-site met de bijhorende wegeniswerken goed. Interleuven zal  als ontwikkelaar in opdracht van de gemeente gans deze site ontwikkelen. De gemeente Glabbeek doet een oproep aan geïnteresseerde bedrijven die op zoek zijn naar een nieuwe locatie op het lokale bedrijventerrein in de Craenenbroekstraat.”