De gemeente Glabbeek richtte in 2012 een werkgroep trage wegen op die alle trage wegen in de gemeente in kaart bracht. De gemeenteraad van 11 mei legde het tijdspad vast voor de opwaardering van deze trage wegen. Schepen Johnny Reweghs (sp.a), bevoegd voor trage wegen: “De gemeente gaat concreet elk jaar een 5-tal trage wegen opnieuw in gebruik nemendoor ofwel bepaalde tracés te verleggen of bepaalde trage wegen te heropenen. Omdat de gemeente Glabbeek heel wat trage wegen heeft zullen we dit realiseren binnen een meerjarenplan gedurende 15 jaar. De gemeente blijft wel bij haar eerdere beleidsvisie dat zogenaamde pestwegen, dat zijn trage wegen die door iemand zijn eigendom lopen afgeschaft zullen worden. Er werden de voorbije jaren bovendien al heel wat trage wegen die al jaren in ongebruik waren en die door iemand zijn woning of bouwperceel liepen door de rechtbank afgeschaft. Door deze aanpak vermijden we rechtszaken van activisten, die eerder al meerdere gemeentebesturen lieten veroordelen voor een slecht beleid op vlak van hun trage wegen.”