De oude legerloodsen op het gemeentelijk domein langs de Steenbergestraat staan NW-ZO georiënteerd, waardoor de helft van de daken met een oppervlakte van 8.000 m² in aanmerking komen voor een installatie van 5.000 zonnepanelen met een jaarproductie van 1275000 kWh. Deze investering werd voor de gemeente Glabbeek pas interessant dankzij een recente beslissing van de Vlaamse regering waarbij men de ondersteuningsmechanismes voor hernieuwbare energie optimaliseerde. Dit nieuw beleid maakt het voor grote zonnepanelenprojecten (van meer dan 10 kWp) interessant om te werken met een derde partijfinanciering. De bestuursmeerderheid Dorpspartij-sp.a wil niet alleen zonnepanelen plaatsen op de daken van de loodsen, maar wil vooral van deze nieuwe opportuniteit gebruik maken om de daken versneld asbestvrij te maken.

Schepen Johnny Reweghs (sp.a) “Op basis van de eerste ruwe schattingen kan deze installatie van 5.000 zonnepanelen (1.500 kWp) maar liefst 365 gezinnen voorzien van elektriciteit. Als lokale overheid willen we met investeren in hernieuwbare energie niet alleen het voorbeeld geven, maar realiseren we hiermee ook een enorme besparing op onze energiefactuur. Voor de installatie van 5.000 zonnepanelen op de loodsen van het gemeentelijk domein gaat de gemeente op zoek naar een partner voor een derde partijfinanciering en zullen we tegelijk versneld werk maken van ons asbestafbouwplan.”

Gemeente Glabbeek wil 5.000 zonnepanelen plaatsen op loodsen gemeentelijk domein

Het gemeentebestuur maakte deze legislatuur voor het eerst een plan op om de komende jaren alle daken van de oude legerloodsen van het gemeentelijk domein gefaseerd asbestvrij te maken.Schepen Kris Vanwinkelen: “OVAM lanceerde in 2013 het traject naar een asbest veilig Vlaanderen tegen 2040 en vroeg aan de openbare besturen om uiterlijk tegen 2018 een gefaseerd asbestafbouwplan klaar te hebben en te realiseren tegen 2040. In Glabbeek zijn we al geruime tijd klaar met dit asbestafbouwplan en maakten we o.a. al door de afbraak van de oude kleuterklassen de gemeenteschool volledig asbestvrij. En voor het einde van deze legislatuur zullen we nog de loodsen van IGO Leuven, het containerpark van Ecowerf en de evenementenhal volledig asbestvrij maken. In de volgende legislatuur (2019-2024) staat de vernieuwing van de daken van drie loodsen gepland en in de legislatuur erna (2025-2030) staan de 4 laatste loodsen op het gemeentelijk domein op de planning. De totale kostprijs om de daken van onze 10 loodsen asbestvrij te maken is ruim 1 miljoen euro en staan in ons plan gespreid over drie legislaturen. Met de nieuwe opportuniteit van de zonnepanelen onderzoeken we momenteel een bijsturing van ons plan waarbij we de daken nog sneller asbestvrij kunnen maken. Ook al hebben we als gemeente in 2013 een asbestinventaris opgemaakt en laten we jaarlijks alle daken via een extern controlemechanisme grondig controleren, toch blijven we als gemeente uiterst waakzaam voor elk gezondheidsrisico van asbest waardoor we alle openbare gebouwen liever vandaag dan morgen asbestvrij maken.”