Het beleid van zowel het huidige als het vorige gemeentebestuur m.b.t. trage wegen is al jaren identiek. Voor alle trage wegen die door bouwgronden en eigendommen van mensen liepen, ook wel pestwegen genoemd was de gemeente geen vragende partij om deze te heropenen en het gemeentebestuur steunde net alle eigenaars in hun gerechtelijke procedure voor de afschaffing ervan. Dit is een probleem dat we in gans Vlaanderen kennen, maar in Glabbeek ging het concreet over 4 al jarenlang ongebruikte trage wegen die door 7 bouwpercelen en woningen liepen in de Craenenbroekstraat (voetweg 70), Tiensesteenweg (voetweg 69), Hoefstraat (voetweg 43) en Schoolstraat (buurtweg 16). De buurtweg 16 werd al in 2011 door de rechtbank met akkoord van het vorige gemeentebestuur afgeschaft en de voetwegen 69, 70 en 43 werden in 2016 door de rechtbank met akkoord van het huidig gemeentebestuur afgeschaft, zegt Johnny Reweghs (sp.a) Schepen van trage wegen.

Gemeente Glabbeek zorgt voor oplossingen in dossiers van 4 trage pestwegen door eigendommen

4 ongebruikte pestwegen die door woningen en bouwgronden liepen werden met akkoord van het gemeentebestuur afgeschaft door de vrederechter omdat ze al meer dan 100 jaar niet meer gebruikt werden. En om deze afgeschafte wegen ook definitief te kunnen schrappen in de atlas van de Buurtwegen is de gemeente onlangs gestart met de schrappingsprocedure voor deze 4 trage wegen. Hiervoor werd door de gemeente een landmeter aangesteld die momenteel de nodige opmetingen en voorbereidingen aan het doen is. Dit alles is al lang niet naar de zin van de groene oppositiepartij Samen die blijkbaar liever deze pestwegen wil heropenen. 

Schepen van trage wegen Johnny Reweghs (sp.a) : Vooral de buurtweg 16 wordt intussen door Samen al geruime tijd kwaadwillig gebruikt omdat deze ooit door de eigendom van de familie van de burgemeester liep. Maar Samen maakt zich vandaag gewoon ronduit belachelijk in deze kwestie nu de landmeter ontdekte dat de provincie al in 1872 deze buurtweg 16 schrapte. In elke gemeente in Vlaanderen helpt een gemeentebestuur zijn inwoners net om zulke problemen met ongebruikte en totaal ongekende trage wegen door eigendommen te helpen oplossen, in Glabbeek hebben we met Samen ook één partij die de mensen liever zou verplichten deze pestwegen te heropenen. Nu de dossier van de 4 afgeschafte pestwegen zo goed als achter de rug zijn, gaan we als gemeentebestuur nu verder werken maken van het heropenen van een 70-tal andere trage wegen die wel een meerwaarde betekenen en waar geen enkele inwoner last van heeft. We hebben hiervoor intussen een plan klaar, waarbij we elk jaar een 5-tal trage wegen zullen heropenen en hebben hiervoor deze legislatuur alvast een budget van 40.000 euro voor voorzien.