Op de gemeenteraad van maandag 30/1/2017 werden de opcentiemen op de onroerende voorheffing, reeds jaren vastgesteld op 1250, opnieuw niet goedgekeurd door de afwezigheid van oppositiepartijen CL-VLD, CD&V en schepenen Verbestel en Van den Steene.

Dit is voor de gemeente een zware budgettaire opdoffer.  Het gaat immers om 3.4 miljoen euro die de gemeente verliest voor 2017; wat gelijk staat aan ¼ van de totale gemeentelijke inkomsten.

Zeggen dat we 3,4 miljoen euro als ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing (de vroegere grondbelasting) niet nodig hebben als gemeente, is geloven dat het geld uit de hemel valt. Liberalen en CD&V willen met hun belastingverlagingen de gemeente verder ontmantelen en dit enkel ten voordele van de grootverdieners en grootgrondbezitters, want de inwoners en de verenigingen zullen uiteindelijk het gelag betalen door minder investeringen in de gemeente.

Zonder opcentiemen lijken de eigenaars van woningen te winnen (met een kadastraal inkomen van bijvoorbeeld 1.000 euro zal men geen gemeentelijke opcentiemen van 313 euro betalen), maar de grote winst zit uiteraard bij de eigenaars van meerdere woningen en de grootgrondbezitters. Voor alleenstaanden of gezinnen die huren, of voor eigenaars van een (bescheiden) woning,  met verminderingen op de onroerende voorheffing, is er uiteraard geen winst in dit verhaal.

Als het van sp.a en n-va afhangt gaan we dit niet laten gebeuren want wij staan voor een gemeente met voldoende middelen die rekening houden met inkomen en vermogen om te investeren in sociale vooruitgang en welzijn voor iedereen. Dit engagement zijn we aangegaan in 2013 en willen we ook in 2017 verder zetten.

Want net door een lange termijnplanning en een gezond budget kon het Oud gemeentehuis in Heldergem, het Sint Martinusheem  en gronden voor de jeugdbeweging aangekocht worden. Net door een goed financieel beheer zal de concertzaal aan de muziekacademie, een belofte sinds 2006 kunnen uitgewerkt worden.

Met 3.4 miljoen kan je

  • 4121 lopende meter wegen heraanleggen
  • 61.820 vierkante meters klinkers aanleggen of ongeveer 13 voetbalterreinen
  • Onze jeugdgebouwen en voor onze verenigingen de gevraagde en dringende grote polyvalente zaal bouwen
  • 17 meer dan noodzakelijke sociale woningen bouwen

Zijn dit waanideeën of dromen? Jammer genoeg niet.

Als  huidige partners N-va, Sp.a en de raadsleden J. Schotte en E. Bulté , vinden we deze niet-beslissing echt ongehoord. Inwoners zijn hier rechtstreeks slachtoffer van. Eigenbelang primeert duidelijk op algemeen belang.