De gemeenteraad beslite om aan de vzw Vrienden van KLJ Essen-Hoek een doorgeeflening van € 100.000 op een termijn van 20 jaar goed te keuren.

Zo kan de vzw gebruik maken van de kredietwaardigheid van de gemeente om een lening te bekomen voor de bouw van hun jeugdlokaal.  Bovendien kunnen ze daardoor gebruik maken van de gunstige voorwaarden waaraan de gemeente deze lening kan afsluiten.

Als waarborg tot terugbetaling van deze lening aan de gemeente geeft de vzw het nieuwe KLJ-lokaal aan de Verbindingsstraat voor de duur van de lening in onderpand.

Naast de ondersteuning bij het afsluiten van deze lening zal de KLJ -net als alle andere Essense jeugdverenigingen- ook nog gemeentelijke subsidies kunnen aanvragen voor de bouw van jeugdwerkinfrastructuur (maximum € 22.500).  En, ook voor de inrichting van de omgeving van het nieuwe jeugdlokaal zullen ze gebruik kunnen maken van het geldende subsidiereglement. Dat voorziet een ondersteuning van maximum € 10.000.

“KLJ is de enige, maar bovendien ook een zeer dynamische jeugdbeweging in de wijk Essen-Hoek. Ze kampte al enkele jaren met plaatsgebrek en zocht al lang naar een nieuwe huisvesting.  Het is goed dat KLJ-Hoek nu eindelijk een duurzame oplossing vond en zo haar werking verder kan uitbouwen. We zijn verheugd dat we met deze substantiële ondersteuning daaraan ons steentje kunnen bijdragen”, zegt jeugdschepen Helmut Jaspers (sp.a).